Видове фирми в България

Дружество с ограничена отговорност - ООД или Еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД.

Това са фирми с ограничена отговорност и са най-подходящите. ООД е когато във фирмата има двама или повече съдружници. Според това кой колко пари е дал, за да се стартира фирмата, се преценява кой с колко процента ще участва в дружеството. От няколко години може да се регистрира фирма само с 2 лв. капитал.

Решава се кой от съдружниците ще бъде управител. Управителя извършва ежедневните задачи във фирмата – открива банкови сметки и оперира с тях, назначава служители, сключва договори с клиенти и доставчици и т. н. Ролята на съдлъжниците е да осигурят капитал, с който фирмата да стартира дейността си. ЕООД е когато фирмата е на един човек. Обикновено в ЕООД собственика е и управител и той извършва дейността във фирмата.

Акционерно дружество (АД). Тази форма е подходяща най-вече за големи фирми. Нейното управление е по-сложно и се изисква минимум 50 хил. лв. стартов капитал.

Едноличен търговец (ЕТ). Това е остаряла форма и почти не се използва напоследък. Недостатъкът на Едноличния търговец е, че носи отговорност с цялото си лично имущество.

Ако недай си боже неговата фирма (ЕТ) потъне в дългове, то собственика отговаря с цялото си имущество. Може да се стигне до етап в който идват хора в дома му, прибират всичко и го продават, за да покрият дълговете му.